ติดต่อรายการสถานีประชาชน

สถานีประชาชน ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

เลขที่145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร 02-790-2111 หรือ 02-790-2630-3 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)

โทรสาร 02-790-2089

อีเมล people@thaipbs.or.th

FB รายการสถานีประชาชน

FB รายการร้องทุก(ข์)ลงป้ายนี้

FB ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส

Line @rongtookthaipbs